Hasło dedykowane dla / Password dedicated for: WPA-PSKDługośc / Length: 63
Znaki / Charset : a-z A-Z 0-9:
Znaki / Charset : a-z A-Z 0-9 + Specjalne (dostępne z klawiatury) / Special (printable):

Hasło dedykowane dla / Password dedicated for: WEPDługośc / Length: 13
Znaki / Charset : a-z A-Z 0-9:
Znaki / Charset : a-z A-Z 0-9 + Specjalne (dostępne z klawiatury) / Special (printable):

Nasz algorytm pseudo losujący używa dodatkowo "szumu" w postaci danych takich jak (temperatura, load, ilosc procesów, obciążenie dysków, obciążenie interfejsów, data, godzina itp.) oraz inne niewymienione źródła które zwiększają niepowtażalność generowanych haseł.

Our pseudo-random algorithm use additional environmental noise from data such as (temperature, load, process count, disks load, NIC load, data, time etc.) and other unnamed sources what make our passwords more random.